Adatvédelmi irányelvek

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató célja, hogy bemutassa a polofutar.com webáruházat üzemeltető Napműhely Szociális Szövetkezet, (5136. Jászszentandrás, Posta u. 23., adószám:
24731135-2-16, cégjegyzékszám: 16 02 002072.), mint Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési folyamatokat.

Fogalom meghatározások

Személyes adat: minden olyan adat, amely alkalmas, vagy más adatokkal együtt alkalmas lehet a tulajdonos magánszemély beazonosítására, valamint az adatból levonható az érintett személyre vonatkozó következtetés.
Adatkezelő: az a jogi személy, aki az érintett adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. A polofutar.com oldalt látogatók, az oldalon vásárlók számára a Napműhely Szociális Szövetkezet, (5136. Jászszentandrás, Posta u. 23., adószám:
24731135-2-16, cégjegyzékszám: 16 02 002072.)

Adatkezelés: az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása.
Adattovábbítás: a Személyes adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele. 
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges. 
Felhasználó: az a természetes személy, aki az Adatkezelő honlapján (www.polofutar.com) egyedileg tervezett terméket hoz létre, regisztrál, hírlevélre feliratkozik, és/vagy vásárol.

Az Adatkezelés célja

 1. Az Adatkezelő célja, hogy a www.polofutar.com internetes oldalon található internetes tartalmak Felhasználói:
  • Saját elképzeléseik szerinti pólókat, ajándéktárgyakat tervezzenek, vagy válasszanak a mások által tervezett publikus termékek közül.
  • Az általuk elkészített illetve megtekintett látványterv szerinti termékeket megvásárolhassák és a szállításhoz és számlázáshoz szükséges adatok rendelkezésre álljanak.
  • Hozzájárulás esetén a Felhasználónak hírlevelet tudjon küldeni az Adatkezelő.
  • a Felhasználók által tervezett termékeket a regisztrációt követően a Felhasználók később is megtekinthessék és megvásárolhassák, a korábbi vásárlásaikat megtekinthessék.
  • A Felhasználók nyilatkozzanak az általuk a tervezésnél használt képek használatának jogszerűségéről.
 1. Adatkezelő a megadott Személyes adatokat a fenti pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. A Személyes adatok harmadik személynek, mint adatfeldolgozónak, csak a fenti célok elérése érdekében adhatja ki.
 2. Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat megerősítését kéri regisztráció alkalmával, illetve az adatok megerősítését kérheti a regisztráció nélkül leadott rendelés teljesítése érdekében.

A kezelt Személyes adatok köre

 1. Adatkezelő csak a fenti célok megvalósításához szükséges legfontosabb adatokat kéri:
  • Regisztráció és hírlevélre feliratkozás esetén: név, becenév, e-mail cím
  • Vásárlás esetén: Számlázási és szállítási cím adatok, e-mail cím, telefonszám.
  • E-mail küldése esetén: a küldő e-mail címe és az e-mailben esetleg megadott további személyes adatok
  • Űrlap kitöltése esetén: név, cégnév, e-mail, telefonszám
 2. Portálunk számos oldala sütik segítségével tartja nyilván a következőket:

–       az Ön megjelenítési beállításait, pl. a szín- és betűtípus-beállításokat;

–       azt, hogy Ön válaszolt-e már a weboldal tartalmának hasznosságát felmérő felugró kérdőívre (hogy ne kapjon több felkérést a kitöltésre);

–       azt, hogy Ön beleegyezett-e (vagy sem) abba, hogy a webhelyünk sütiket használjon.

–       A sütiknek az engedélyezése nem feltétlenül szükséges a webhely működéséhez, de javítja a böngészés élményét és teljesítményét. Ön törölheti vagy letilthatja ezeket a sütiket, de ebben az esetben előfordulhat, hogy a webhely bizonyos funkciói nem működnek rendeltetésszerűen.

–       A sütik által tárolt információkat nem használjuk fel az Ön személyazonosságának megállapítására, és a mintaadatok teljes mértékben az ellenőrzésünk alatt állnak. A sütik által tárolt információk kizárólag az itt leírt célokra kerülnek felhasználásra. https://polofutar.com/staticpage/cookie-policy

Az Adatkezelés időtartama

 1. Regisztráció esetén

A polofutar.com oldalon regisztrált felhasználók Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a regisztrációt nem törli a honlapon, vagy e-mailben nem kéri a regisztráció törlését. A törlés időpontja a Felhasználó kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől számított 15 munkanap. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

 1. Hírlevél feliratkozás esetén

A Hírlevélre történt feliratkozás Személyes adatai mindaddig őrizzük, amíg nem történt leiratkozás a hírlevélről. A leiratkozás linkje minden hírlevelünk alján megtalálható.

A leiratkozás e-mailben is kérhető az info@polofutar.com címre küldött levélben a feliratkozáskor megadott e-mail címről.

 1. Vásárlás esetén

A polofutar.com oldalon történt vásárlás esetén a vásárláskor megadott személyes adatokat (Számlázási és szállítási cím adatok, e-mail cím, telefonszám) a mindenkor hatályos adózási szabályok szerint, ami jelenleg 5+1 év, illetve a mindenkor hatályos Ptk. szerinti elévülési időig őrizzük meg, ez jelenleg 5 év.

Bankkártya adatokat nem tárolunk, így természetesen nem is őrizzük meg azokat.

A polofutar átvevőpontokon áruátvételkor kért aláírást a mindenkor hatályos Ptk. szerinti elévülési időig őrizzük meg, ez jelenleg a 5 év.

 1. E-mail küldése, Űrlap kitöltése esetén

A mindenkor hatályos Ptk. szerinti elévülési időig őrizzük meg, ez jelenleg 5 év.

Adatfeldolgozás

Adatkezelő a weboldal folyamatos és megfelelő működőképességének biztosítása, a megrendelések teljesítése, illetve egyéb, a webáruházi szolgáltatások biztosításához szorosan kapcsolódó tevékenységek elvégzése céljából az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Cégnév Székhely Tevékenység
Magyar Posta Zrt 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. Csomagszállítás
GLS Hungary Kft. 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. Csomagszállítás
Mixpakk Kft. 1119 Budapest, Rátz László utca 26. 1. em. 6. Csomagszállítás
Rack Forest Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., 3. em. 3008 Adatbázis kezelés, WEB szolgáltatás
Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok. A beérkező e-mailek elsődleges fogadása

Hirdetések használata

A polofutar.com webáruházat üzemeltető Napműhely Szociális Szövetkezet. az interneten feladott hirdetései során felhasználja az internetes felhasználók más adatkezelők számára átadott személyes adatait a következő cégeknek fizetett hirdetésekben:

Cégnév Székhely Tevékenység
Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok. Hirdetés
Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland Hirdetés

A Felhasználók jogai az Adatkezelő által kezelt Személyes adataikkal kapcsolatosan

 1. Tájékoztatás joga

Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók a Társaságtól, mint Adatkezelőtől bármikor az Adatkezelő címére (Horváth & Horváth Consulting Kft., 2310 Szigetszentmiklós, Tompa Mihály köz 5.) küldött két tanúval ellenjegyzett (név, cím, személyi igazolvány szám, aláírás), bizonyító erejű magánokiratnak minősülő levélben, illetve az info@polofutar.com címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre. Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni.

 1. Helyesbítés joga

A Felhasználó joga, hogy a kezelt Személyes adatait módosítsa, helyesbítse. Az adatok módosítása megtehető a regisztrált adatokkal való bejelentkezés után a személyes profilban, vagy az info@polofutar.com e-mail címre küldött e-mailben. A számlázás személyes adatai nem módosíthatók, tévesztés esetén a számla eredeti példányának visszaküldése mellett sztornó illetve helyesbítő számla kérhető.

Az e-mail cím módosítása kizárólag a korábban megadott e-mail címről küldött levélben kérhető, amit az info@polofutar.com címre kell elküldeni.

 1. Törléshez való jog

A Felhasználó kérheti személyes adatainak törlését, amelyet Adatkezelő köteles megtenni, ha az nem sérti a Felhasználó vásárlásával kapcsolatosan az Adatkezelő törvényes kötelezettségeit és jogait.

 1. Tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatának Adatkezelése ellen az Adatkezelő címére Napműhely Szociális Szövetkezet, (5136. Jászszentandrás, Posta u. 23.) két tanúval ellenjegyzett (név, cím, személyi igazolvány szám,aláírás), bizonyító erejű magánokiratnak minősülő levélben, illetve az info@polofutar.com címre küldött e-mailben. Az e-mailben küldött tiltakozást az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tiltakozásban kérjük megjelölni a tiltakozás konkrét indoklását.

Adatkezelő a tiltakozást annak kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja.

 1. Hatósághoz, bírósághoz fordulás joga

Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a jelen pontban hivatkozott határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított törvényes határidőn belül a mindenkor illetékes hatósághoz, illetve bírósághoz fordulhat.

A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit a mindenkor hatályos jogszabályok, az Infotv., valamint a hatályos Ptk. alapján gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, https://naih.hu/ )

Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

Adatkezelő vállalja, hogy az adatkezelési folyamataiban bekövetkezett változásokat a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban haladéktalanul átvezeti, és a változásról Felhasználókat Hírlevélben és/vagy a belépéskor felugró ablakban) tájékoztatja.

Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével keresse az info@polofutar.com e-mail címünket, vagy hívja telefonszámunkat  06 20 468-9011

.

Jászszentandrás, 2019. január 07..

Pálmai Gabriella igazgató elnök.

X
X